Personvernerklæring IT Innovasjon AS (heretter kalt iTi)

iTi annerkjenner viktigheten av å behandle informasjon om deg som individ og dine personlige og eventuelt personsensitive data på en sikker, trygg og skikkelig måte i henhold til enhver tids fastsatte bestemmelser og gjeldende lovgivning. Vi har oppdatert vår personvernerklæring i henhold til den nye personvernforordningen, GDPR.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan iTi samler inn og behandler personopplysninger.

iTi er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos iTi, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

1 Personopplysninger

For å gjennomføre kjøp av varer og tjenester hos oss trenger vi navn, adresse, mobilnummer, organisasjonsnummer eller foretaksnummer, firmanavn og e-post.
Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere dine tjenester og varer, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine kjøp av varer, tjenester og abonnementstjenester.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

 

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som iTi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

 

1.2 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til kjøpsloven og iTi sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

 

1.3 Sikring av personopplysninger

iTi har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at iTi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 

2 Utlevering av varer

Vi samarbeider med Postnord og Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn og/eller firmanavn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

 

3 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos iTi er: IP-adresse, navn, adresse, organisasjonsnummer eller foretaksnummer, firmanavn, e-post og mobiltelefonnummer.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

 

3.1 Faktura

Ønsker du å søke om kreditt hos iTi vil det bli foretatt en kredittsjekk basert på foretaksnummer eller organisasjonsnummer. Det blir ikke sendt noen personopplysninger til noen tredjeparter.

 

4 Retur / Servicepartnere

I forbindelse med retur og reparasjon av produkter, så samarbeider iTi med utvalgte servicepartnere. Dersom en vare vi har solgt har en mangel etter reglene i kjøpsloven, har kunde rett til å få den reparert kostnadsfritt. Varen blir da håndtert av en av våre servicepartnere, og vi vil dele personopplysninger med servicepartner. Opplysningene vil bestå av navn, adresse, telefonnummer, organisasjonsnummer eller foretaksnummer, firmanavn, e-postadresse, kjøpskvittering(kjøpshistorikk).

I tilfeller hvor varen ikke lar seg reparere kan servicepartner dele kvittering videre med produsent. Dette er for at iTi skal få melding om at varen kan erstattes med ny eller krediteres.

iTi samarbeider med InfoCare. http://infocare.com/no/privacy-statement/

 

6 Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden vår grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 6.1 til 6.5.

 

6.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan enkelte av funksjonene på it-i.no slutte å fungere.

 

6.2 Analyse

iTi samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på it-i.no til analyse.
Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

 

6.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på våre nettsider bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

 

6.4 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset deg. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å få til en god løsning knyttet til e-post forsendelser.

Vi er opptatt av å ikke sende ut for hyppige e-post forsendelser, og når vi gjør det er det fordi vi mener innholdet er relevant og betydningsfullt for deg.

iTi samarbeider med MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy

 

6.5 Personopplysninger til tredjepart

iTi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for iTi. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil iTi bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

 

7 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post.

 

8 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte iTi på e-post post@it-i.no

Ønsker du at iTi sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av iTi, så ta kontakt med oss på e-post post@it-i.no
eller eventuelt per post til:

Postadresse:

IT Innovasjon AS (iTi)

Industrivegen 10

2069 Jessheim