iTi

IT Innovasjon AS


Våre tjenester omfatter implementering, drift og vedlikehold av virksomhetens IT-miljø
basert på on-premise løsninger, hosting- og skybaserte tjenester- eller en kombinasjon av disse.

Vårt mål er å ligge langt fremme i teknologisk utvikling slik at vi kan tilby det beste av ny funksjonalitet raskt, men aldri på bekostning av kvalitet og sikkerhet, og aldri uten nøysommelig testing i forkant.

Våre tjenester leveres med personlig support, stabil og sikker drift- med høy tilgjengelighet.Hvem er vi

iTi består av 4 dedikerte ansatte og aktive eiere.
Vi har lang erfaring med it-drift og deler på forskjellig kunnskap og spesialområder vi er gode på.
Med base på Jessheim og eget Datasenter i Oslo leverer vi it-tjenester og løsninger til en rekke bedrifter i ulike næringer som for eksempel produksjons- og industrivirksomheter, service- og håndtverksbedrifter,  legekontorer og advokater og ideelle organisasjoner.
Hva gjør vi

Vi drifter og supporterer ca 100 aktive kunder, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter.

Vi leverer skytjenester fra egen plattform med datasenter lokalisert i Norge i tillegg til lokal drift og support for våre kunder.
iTi tilbyr også pc-utstyr, print, skjerm- og møteromsløsninger av høy kvalitet, riktig tilpasset i forhold til bruk og behov.
Hvorfor velge iTi

Bred fagkompetanse, leveranse av både skytjenester, maskin- og programvare samt sterk lokal tilknytning gjør at vi kan vedlikeholde, drifte og yte support av IT-systemer med rask og personlig service.