iTi DATA CONTROL

Få full kontroll på personlige og personsensitive data!

Systemet identifiserer alle ustrukturerte data på alle PC’er og servere i bedriftens nettverk.

Bedriften får full oversikt over

  • Hvem som har tilgang til personlig identifiserbar informasjon
  • Hva slags personlige data man har lagret
  • Hvor man har personlige data lagret

Dette er etterspurt funksjonalitet som vi er stolt av å kunne tilby kundene våre,
og ett effektivt verktøy som radikalt forenkler din virksomhets arbeid for å imøtekomme kravene i den nye personvernforordningen.

Ingen installasjon nødvendig

Systemet krever ingen installasjon på hverken PC’er eller servere for de som allerede benytter iTi Sikkerhet,
når modulen er aktivert kan den enkelt administreres fra skyplattformen.

Få oversikt over hvor du har sensitive data i din organisasjon.

Testsøk

Hvis du allerede har iTi Sikkerhet implementert kan vi kjøre ett testsøk og vise deg hvor enkelt og effektivt systemet fungerer.
Ta kontakt, så avtaler vi ett tidspunkt.

RASK OG ENKEL KARTLEGGING

iTi Data Control hjelper deg å finne og kartlegge data som inneholder identifiserbar informasjon om mennesker i eller utenfor organisasjonen.
Søket er automatisk og krever ingen konfigurasjon.
Systemet gir en ryddig og enkel oversikt over hvor persondata er lagret.
Administrator kan ikke se, åpne eller lese innholdet i filene.

FORHÅNDSDEFINERTE SØK

Systemet lar deg enkelt velge blandt ulike søkeparametere, typiske filtre kan være:
Navn, E-post, Bankkortnummer, Passnummer, Fødsels -og personnummer, Førerkort, Adresser etc.
Systemet kartlegger alle ustrukturerte data i bedriften basert på valgte filtre
-og gir fullstendig oversikt over type informasjon og hvor det ligger lagret.

GENERER RAPPORT OG GJØR TILTAK

En rapport basert på kartleggingen kan genereres i f.eks. Excel og benyttes til å gjøre nødvendige tiltak,
ved at hver enkelt «eier» av dataene bes om å flytte, slette eller restrukturere dataene etter bedriftens retningslinjer.

Ved å gjenta samme øvelse etter noen dager vil en ny rapport vise om tiltakene er utført og eventuelt hvem som trenger en påminnelse.