100% Norsk nettsky

iTi Datasenter

Fra vårt moderne Datasenter med beliggenhet i Norge
leverer vi alt i fra komplette kontorløsninger til enkeltstående applikasjoner .

Datasenteret er underlagt strenge sikkerhetsrutiner og det er lagt ned betydelige ressurser i ny maskinvare
med massevis av kraft og ytelse slik at våre kunder får en optimal brukeropplevelse.

Vi leverer våre tjenester med oppbevaring av alle data i Norge!

Forutsigbart, enkelt og trygt. Til en fast pris per mnd.
Du betaler for det du har behov for!

ASP

Terminalserver

ASP innebærer at programvare, dokumenter, e-post og andre systemer driftes og kjøres på servere i vårt datasenter.
Med ASP setter du bort  hele IT-ansvaret til oss. Vi sørger for at du får en fleksibel, tilgjengelig og kostnadseffektiv IT-løsning
med høyere sikkerhet og bedre oppetid enn det som er mulig å oppnå med tradisjonelle lokale løsninger.

En ASP-løsning krever minimalt av lokal maskinvare da all prosessering skjer på våre servere.
Data sendes kryptert over internett, og løsningen er tilgjengelig uansett hvor du måtte befinne deg.

  • Sikker drift med automatisk sikkerhetskopiering og trygg oppbevaring
  • Batteri-nødstrøm og reservesamband ved linjebrudd inn og ut av datasenter
  • Enkel tilgang til alle data via Internett.
  • Alltid gjennomprøvd og moderne teknologi