Dacon har valgt IT Innovasjon som sin leverandør av IT-tjenester.

Dacon AS er et salgs- og produksjonsselskap med 45 års erfaring. Deres dedikerte team tilbyr avanserte
produkter, løsninger og ekspertise innen inspeksjonsutstyr, utstyrskasser med kundetilpasset innredning,
Ex-godkjent portabelt arbeidslys, industrivifter og egenproduserte mann-over-bord redningsutstyr.
Dacon bidrar til å løse kunders behov og utfordringer gjennom samarbeid og kunnskap innen de mest krevende
bransjer, der industri, offshore, transport, kommunalteknikk, forsvar, brann & redning og politi er blant
de viktigste. Dacon er dedikert til å levere best mulig løsning og kvalitet i alle ledd! https://dacon.no

Dacon Services AS har gjennom 45 år levert en rekke forskjellige inspeksjons-tjenester over hele verden,
og utfører standard NDT-inspeksjoner i tillegg til en rekke spesialmetoder og egenutviklede metoder.
Med sin robuste erfaring og kompetanse tilbyr de kreative og innovative løsninger. https://dacon-services.no

nb_NONO