Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har forfattet en veileder vedrørende Konfidensialitets-sikring av epostoverføring.
 
 
IT Innovasjon mener at IT sikkerhet er noe av det mest kritiske i en IT-drifts avtale.
Målet er å Konfidensialitets-sikre epostoverføringer.
Dette gjøres ved at eposten blir sendt med en digital nøkkel som blir sammenlignet i ett register og kun går igjennom om nøkkelen blir gjenkjent.
Faren øker stadig for at epost uten denne sikringen blir slettet eller havner i spam-filteret.
Det er allerede lansert nye krav for å sende epost til Google og Yahoo fra februar 2024. SPF, DKIM og DMARC må da være på plass.
Vi anbefaler alle våre kunder å følge NSM-s anbefalinger, og løser dette for våre kunder ved å tilby en ekstra sikkerhetspakke som strekker seg forbi anbefalingene.
 
Ta kontakt på post@it-i.no eller ring oss på 63 97 41 00 så setter vi dette opp for dere.

nb_NONO