Sikring av epostoverføring.

Sikring av epostoverføring.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har forfattet en veileder vedrørende Konfidensialitets-sikring av epostoverføring. https://nsm.no/…/u-02-grunnleggende-tiltak-for-sikring… IT Innovasjon mener at IT sikkerhet er noe av det mest kritiske i en IT-drifts avtale.Målet er å Konfidensialitets-sikre epostoverføringer.Dette gjøres ved at eposten blir sendt med en digital nøkkel som blir sammenlignet i ett register og kun går igjennom om nøkkelen blir gjenkjent.Faren øker…