Gardermoen Vekst arbeider for utvikling av økt robusthet og større variasjon i næringslivet i Ullensaker og Nannestad.

IT innovasjon AS ble oppfordret til å søke deltagelse i en forstudie, og ble i etterkant utvalgt til å være med videre i ett forprosjekt hvor det skal gjennomføres et utviklingsprosjekt for bedriften. Prosjektet er ett SMB (små og mellomstore bedrifter) prosjekt som de kaller «Good to Great»

SMB-Utvikling skal gjøre bedriftene bedre i stand til å forstå sine muligheter og utfordringer samt til å ta grep for å videreutvikle sine bedrifter.

Vekst kombinert med stabilitet gir trygghet for våre kunder som ønsker langsiktige samarbeidspartnere til å drifte og sikre sine IT-systemer.

https://www.gardermoenvekst.no/ 

 

nb_NONO