Når Papirdekk AS skulle velge seg ny IT-leverandør falt valget på IT Innovasjon AS.Totalløsningen med fri support på tilbudt løsning og korrekt prising av tjenestene var utslagsgivende. Papirdekk er Norges ledende firma innen print finish. Siden oppstart i 1953 har de etablert seg som et uvurderlig ledd i den grafiske bransjen. Hensikten med enhver trykksak er å oppnå oppmerksomhet, økt interesse, og i de fleste tilfeller er hensikten å øke salget. Papirdekks kunder erfarer svært god avkastning av å investere i finish i form av folie, lakk og andre effekter. Ta kontakt med Papirdekk AS på papirdekk@papirdekk.no, https://papirdekk.no/ eller ring 22355617

nb_NONO