IT Innovasjon er medlem av Innovasjon Gardermoen, og kan som oftest møtes på aktivitetene som arrangeres der.
 
Innovasjon Gardermoen er en medlemsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i regionen og økt verdiskaping i medlemsbedriftene.
De samarbeider med kommunene og næringslivet mot gode løsninger.
 
 
nb_NONO